• Slider 5

Vrije tijd, sport en spel

Na de schoolse inspanningen tijdens de dag, komt de ontspanning in het internaat.

Vrijetijdsbesteding en sport zijn zeer belangrijk binnen het internaat.  

De ligging en de omgeving nodigen uit om voldoende aandacht te besteden aan fysieke bezigheden. Een ruime omgeving om te ravotten, te wandelen, materiaal te zoeken om te knutselen. Verschillende speelruimtes om vrij te spelen, te fietsen, te skaten, te voetballen, spelen in de zandbak, geleid spelen,…

Binnen kan er in de leefruimten gespeeld worden met het aanwezige speelgoed, men kan er knutselen, tv kijken, biljarten, naar een verhaaltje luisteren,…

Buiten het domein zijn er veel ontspanningsmogelijkheden: bioscoopbezoek, Rollerland, wandelen met de honden van het asiel, naar "’t stad", binnenspeeltuin, subtropisch zwembad te Dendermonde,…

In het kader van het gezondheidsbeleid nemen internen regelmatig deel aan sportactiviteiten. Deze kunnen door zowel interne begeleiders (met een sportachtergrond),  als door externen worden georganiseerd. We spreken dan over dansinitiatie, voetbal, karate, zwemmen, loopsessies,…

 

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, trekken we in groep erop uit om te fietsen, wandelen, zwemmen of te spelen in de tuin. In de winter en ‘s avonds zijn er vooral activiteiten binnen: tafelvoetbal, knutselen, tafeltennis, gamen, …  

Op woensdagnamiddag zijn er geregeld uitstappen gepland, zoals filmbezoek, zwemmen, op ontdekking in de natuur, naar de kinderboerderij,…  

Vaste gebeurtenissen zijn het bezoek van Sint Maarten, het kerstfeest en een subtropisch zwembad. Jaarlijks staat ook een uitstap naar een pretpark op het programma.  Ook verbroederen met collega’s internaten behoort tot de mogelijkheden: voetbalmatchen met GO! internaat De Link, internaatshow van GO! internaat Heemschool,…

 

De "Outpass"

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn thema’s die erg centraal staan op het internaat.

Graag willen we onze jongeren de kans geven om deze zelfredzaamheid te ontwikkelen. Het project waar we daaraan tegemoet willen komen heeft de naam "outpass" gekregen.   

Een outpass biedt een jongere de mogelijkheid om bepaalde activiteiten of uitstappen die niet ‘gelinkt’ zijn aan de school, op zelfstandige basis uit te voeren. De ontwikkeling van vaardigheden en verantwoordelijkheden die hiervoor nodig zijn, is een proces dat gecontroleerd moet plaatsvinden. Daarom zullen we voor de uitwerking van dit project in twee fasen werken.  

Voor wie?  

Voor dit project richten we ons voornamelijk tot de jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Tijdens het teamoverleg wordt besproken wie in aanmerking komt, vervolgens worden ook de ouders geconsulteerd.  

Hoe?  

In een eerste fase is het voornamelijk de bedoeling om uw zoon/dochter kleine boodschappen of bezoekjes zelfstandig te laten uitvoeren in een straal van twee kilometer van het internaat (naar de winkel, naar de kiné,…). Deze ‘uitstap’ wordt uitvoerig met uw zoon/dochter voorbereid.  

In een tweede fase kan de uitstap ook verder reiken, bijvoorbeeld naar de stad of een ander dorp. In deze fase ligt de nadruk eveneens op zelfstandigheid, maar daarnaast ook op vrije tijd. Ook hier hangen goede afspraken en een goede voorbereiding aan vast.  

Alvorens er kan gestart worden, wordt er steeds schriftelijke toestemming gevraagd aan de ouders.   

 

Na elke uitstap wordt de activiteit geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.   

 

 

 

   

 
© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision