• Slide 1

Studie

Op het internaat hebben we natuurlijk ook aandacht voor het domein "studie". Dit in het bijzonder voor internen die school lopen binnen het type basisaanbod en type 9. Daarnaast kunnen ook leerlingen die les volgen binnen andere types deelnemen aan de studie, indien daar nood toe is.

We richten ons hierbij rechtstreeks naar de jongere:

Je ouders en de school verwachten dat je studeert in het internaat. Het gaat om het instuderen van je lessen, het maken van huistaken, het uitvoeren van opdrachten, enz. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave.  Ons internaatteam wil je helpen bij het studeren door een klimaat te scheppen waarin gestudeerd kan worden in de beste omstandigheden.  

 

In een internaat studeren heeft zo zijn voordelen

 • begeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en geholpen door ervaren opvoeders;
 • hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het dikwijls heel eenvoudig uitleggen en je zo weer op dreef helpen; 
 • samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend;  
 • regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen;  
 • studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu word je gemotiveerd, en de opvoeder volgt de prestaties op.  

 

Studiebegeleiding omvat meerdere facetten

 • studieplanning:
  • Wat studeer ik, wanneer en hoe?
  • Hoeveel tijd heb ik nodig voor bepaalde zaken? Timing.
 • studiehouding en studiemethode:
  • Welke tools en technieken kan ik gebruiken om leerstof te verwerken en in te studeren?
  • Hoe verwerk ik grote hoeveelheden? Samenvattingen?
  • Hoe blijf ik gemotiveerd en geef ik de moed niet op? 

Er wordt verwacht dat je tijdens de studiemomenten ernstig werkt en je inspant om te studeren. De opvoeder volgt je agenda en resultaten op, leert je plannen, stimuleert eventueel extra studie of raadt remediëringsoefeningen aan.  Je ouders worden betrokken indien dit noodzakelijk is voor de opvolging thuis. Als er problemen zijn met je studie kan het internaat je school contacteren om tot een zo optimaal mogelijke studiemethode en -resultaat te komen.  

 

 

 

 

 

© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision