Graag samen leren en samenleven   

Met respect voor de mogelijkheden en beperkingen van al onze internen, streven we naar maximale leerwinst. Het is belangrijk dat onze internen graag leren. Leren betreft zowel het schoolse leren, het zelfstandig worden als het leren samenleven.   

We leggen sterk de nadruk op het zelfstandig leren uitvoeren van dagelijkse activiteiten rond persoonlijke hygiëne, huishoudelijke taken en vrijetijdsbesteding. Daarnaast bieden we voor de internen uit het type basisaanbod, type 9 en het gewoon onderwijs ook studie- en huiswerkbegeleiding aan. Dit omvat het begeleiden van de internen bij het plannen, uitvoeren en controleren van huiswerk, taken en lessen én het helpen ontwikkelen van een goede studiehouding.   

We trachten voortdurend de intrinsieke motivatie van de internen aan te scherpen door ons aanmoedigend op te stellen en aandacht te hebben voor positieve bekrachtiging.     

Door differentiatie in de begeleiding van het leren hebben we oog voor het realiseren van gelijke onderwijskansen. We wenden de talenten van onze internen zodanig aan dat ze elkaar vanuit gelijkwaardigheid versterken. Leren is veel meer dan alleen schoolse kennis opdoen. Even waarde(n)vol is dat onze internen leren samenleven in groep.   

Onze internen leren functioneren in groep en omgaan met elkaars kwaliteiten en beperkingen, ook in moeilijke situaties. De groep waarin de internen leren samenleven beperkt zich niet tot de leefgroep. Tussen de leefgroepen zijn er ook veel contacten (op de bus, tijdens speelmomenten buiten, tijdens activiteiten met alle groepen). Hierdoor leren zij omgaan met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsvormen en achtergrond.

 

 

 

 
© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision