Een verbindend en positief leer- en leefklimaat 

In ’t Kasteeltje heerst er een positieve omgangscultuur en een zorgzaam klimaat tussen alle betrokkenen: internen, opvoeders, onderhoudspersoneel en omkadering.   

We dragen zorg voor elkaar en doen dit door een verbindend en positief leer- en leefklimaat te creëren. Dit positief klimaat is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen tussen de internen en het team. We handelen steeds met respect voor de context van de internen.     

We bieden ‘zorg op maat’ van onze kinderen en jongeren. Het individueel handelingsplan is hierbij de leidraad. Onze opvoeders zijn authentiek in hun betrokkenheid bij de internen en zetten sterk in op ‘gouden momentjes’. We hebben interesse in de leefwereld van onze internen en zorgen voor individuele ondersteuning en aandacht. Relatiegericht werken is een belangrijk onderdeel van onze pedagogische aanpak.   

Om harmonieus te kunnen samenleven zijn afspraken en regels nodig. Een diverse doelgroep vraagt om afspraken en oplossingen ‘op maat’ en om flexibel denken en handelen. Duidelijke afspraken en routines geven houvast en veiligheid aan de internen.       

Om positief gedrag te bewerkstelligen nemen we preventieve maatregelen waardoor we zoveel mogelijk curatieve trajecten trachten te vermijden. Ons sanctiebeleid is vooral gericht op herstel. We bewaken consequent dat we niet te snel schakelen van zorg naar sanctie door altijd naar de onderliggende reden(en) van gedrag te kijken. Veiligheid van de internen en begeleiders staan hierbij voorop. We zetten in op positieve groepsdynamiek door groepsgesprekken en groepsactiviteiten te organiseren. Activiteiten met alle groepen samen zorgen voor een grote verbondenheid tussen de leefgroepen.   

 
© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision