• Slide 3

Kostprijs

De dagprijs wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep. Het kostgeld wordt maandelijks gefactureerd (= dagprijs x aantal schooldagen).

Het kostgeld omvat:  

  • de begeleiding van uw kind tijdens het verblijf op schooldagen;
  • de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd);  
  • versnapering en drankje;  
  • de woensdagnamiddagactiviteiten en het bijhorend vervoer;
  • de huisvesting en alle nutsvoorzieningen die hierbij horen;  
  • het onderhoud van de infrastructuur;  
  • ... 

Tarieven

  • Dagtarief

Leerlingen lager onderwijs: € 13

Leerlingen secundair onderwijs: € 15   

Afhankelijk van het aantal schooldagen, komt dit per maand gemiddeld op € 230 voor een interne van het lager en op € 267 voor een interne van het secundair.  

 

  • Verminderd dagtarief (enkel lager onderwijs)

Leerlingen lager onderwijs: € 11   

Afhankelijk van het aantal schooldagen, komt dit per maand gemiddeld op € 195.

Om het verminderde tarief  te kunnen bekomen, dient u recht te hebben op een schooltoelage van het huidige schooljaar. Indien u in aanmerking komt voor vermindering, gelieve dan een kopie van de "toekenning schooltoelage" te bezorgen.  

 

Voor leerlingen secundair is er geen verminderd tarief mogelijk. Via de schooltoelage echter, krijgt men een gelijkaardige compensatie.  

 

Gewettigde afwezigheden wegens ziekte - met medisch attest vanaf 3 dagen- en GWP (bos-, zee-, sport- of boerderijklassen), worden in de daaropvolgende maand afgetrokken van de maandelijkse factuur.  

 

© 2017 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision