• Slider 5

Kostprijs

Het bedrag van het kostgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep. Het kostgeld wordt maandelijks gefactureerd.

Het kostgeld omvat:

 • de huisvesting, het onderhoud en alle nutsvoorzieningen;  
 • de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd);  
 • de woensdagnamiddagactiviteiten en het bijhorend vervoer;
 • versnapering en drankje;  
 • het busvervoer van school naar internaat en terug;
 • ...

Tarieven

Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op maandbasis; er is rekening gehouden met schoolvrije dagen, schoolvakanties en dagen waarop het internaat gesloten is.

 • Normaal tarief  

Leerlingen lager onderwijs: € 240/maand      

Leerlingen secundair onderwijs: € 280/maand   

 • Verminderd dagtarief   

Leerlingen lager onderwijs: € 200/maand 

Het verminderd tarief wordt toegestaan op basis van een “toekenning schooltoelage” van hetzelfde schooljaar. Dit tarief is enkel van toepassing op internen uit het lager onderwijs. Indien u in aanmerking komt voor vermindering, gelieve dan een kopij van de berichtgeving ‘toekenning schooltoelage’ te bezorgen.  

Internen uit het secundair onderwijs krijgen een gelijkaardige compensatie rechtstreeks via de schooltoelage.   


  

Gewettigde afwezigheden worden - vanaf 5 aaneensluitende schooldagen - in mindering gebracht op de factuur van de daaropvolgende maand.

 • wegens ziekte, met doktersattest en afwezigheid zowel van school als internaat;
 • wegens GWP (Geïntegreerde werkperiode school);
 • wegens stage;
 • wegens een tuchtmaatregel op school of internaat.

 
Bij het verlaten van het internaat voor 30 juni is men een opzeggingsvergoeding verschuldigd van 1 maand vanaf de dag van uitschrijving, uitgezonderd bij uitschrijving met de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie.

 

© 2017 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision