• Slide 3

Kostprijs

Het bedrag van het kostgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep.

Het kostgeld omvat:

  • de huisvesting, het onderhoud en alle nutsvoorzieningen;  
  • de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd);  
  • de woensdagnamiddagactiviteiten en het bijhorend vervoer;
  • versnapering en drankje;  
  • het busvervoer van school naar internaat en terug;
  • ...

Tarieven

Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op jaarbasis; er is rekening gehouden met schoolvrije dagen, schoolvakanties en dagen waarop het internaat gesloten is. Het kostgeld wordt maandelijks gefactureerd.

  • Normaal tarief  

Leerlingen lager onderwijs: € 240/maand      

Leerlingen secundair onderwijs: € 280/maand   

  • Verminderd dagtarief   

Leerlingen lager onderwijs: € 200/maand 

Het verminderd tarief wordt toegestaan op basis van een “toekenning schooltoelage” van hetzelfde schooljaar. Dit tarief is enkel van toepassing op internen uit het lager onderwijs. Indien u in aanmerking komt voor vermindering, gelieve dan een kopij van de berichtgeving ‘toekenning schooltoelage’ te bezorgen.  

Internen uit het secundair onderwijs krijgen een gelijkaardige compensatie rechtstreeks via de schooltoelage.   


  

 

 

 
© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision