• Slide 4

Kennismakingsgesprek - Inschrijven

Een leerling kan in het internaat opgenomen worden, indien hij of zij ingeschreven is in een van de volgende toeleveringsscholen:

  • GO! BSBO De Horizon (Aalst)  
  • GO! BSBO De Brug (Aalst en Erpe-Mere)
  • GO! IBSO De Horizon OV1-OV2-OV3 (Aalst) 
  • GO! IBSO De Horizon - Passtel OV4 Type 9 (vestigingsplaatsen in Aalst en Ninove)

 

Bij aanvraag, moet er eerst een plaats vrij zijn. Daarna wordt de aanvraag in overweging genomen, in functie van het betrokken kind en de mogelijke voorziening in de groep. Indien er geen plaats beschikbaar is, kan - indien gewenst door de aanvrager - het kind op de wachtlijst geplaatst worden.

Op vraag maken we steeds tijd voor een vrijblijvende rondleiding en/of kennismakingsgesprek.

Voorafgaand aan de inschrijving wordt een intakegesprek gevoerd met enerzijds de ouders, de school, de verwijzende instantie... en anderzijds de beheerder of een medewerker van het internaat. Er wordt een beeld geschetst van het kind met de reden tot aanvraag (hulpvraag). Aan de betrokkenen worden de internaatwerking, de betalingsvoorwaarden en de leefregels toegelicht. Indien gewenst volgt een overleg met het internaatteam.

Wanneer alle partijen tot een akkoord komen, wordt de definitieve inschrijving ondertekend. Voor een goede groepswerking verwachten we dat de interne en de ouders zich engageren voor een verblijf gedurende het volledige schooljaar.

 

 
© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision