• Slider 5

Kennismakingsgesprek - Inschrijven

Een leerling kan in het internaat opgenomen worden, indien hij of zij ingeschreven is in een van de volgende toeleveringsscholen:

  • GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst (Ankerschool), inclusief leerlingen van GO! Atheneum Ninove (OV4) en GO! Atheneum Aalst (OV4)
  • GO! BSBO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst
  • GO! BSBO De Brug, Koebrugstraat 7, 9420 Erpe, inclusief leerlingen van vestigingsplaats Aalst

 

Bij aanvraag, moet er eerst een plaats vrij zijn. Daarna wordt de aanvraag in overweging genomen, in functie van het betrokken kind en de mogelijke voorziening in de groep. Indien er geen plaats beschikbaar is, kan - indien gewenst door de aanvrager - het kind op de wachtlijst geplaatst worden.

Op vraag maken we steeds tijd voor een vrijblijvende rondleiding en/of kennismakingsgesprek.

Voorafgaand aan de inschrijving wordt een intakegesprek gevoerd met enerzijds de ouders, de school, de verwijzende instantie... en anderzijds de beheerder of een medewerker van het internaat. Er wordt een beeld geschetst van het kind met de reden tot aanvraag (hulpvraag). Aan de betrokkenen worden de internaatwerking, de betalingsvoorwaarden en de leefregels toegelicht. Indien gewenst volgt een overleg met het internaatteam.

Wanneer alle partijen tot een akkoord komen, wordt de definitieve inschrijving ondertekend. Voor een goede groepswerking verwachten we dat de interne en de ouders zich engageren voor een verblijf gedurende het volledige schooljaar.

 

© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision