• Slide 4

De smarties

"Spelen, spelen,... alleen of samen"

De allerkleinsten op het internaat zijn de smarties. De trampolines zijn hun favoriete stek. Het zijn de kabouters op het kasteeldomein. Je ziet ze bijna niet maar ze krijgen alle aandacht en zorg van hun opvoeders die steeds een oogje in het zeil houden.

 

Deze leefgroep bestaat uit 9 meisjes en jongens tussen 3 en 14 jaar uit het basisonderwijs type 2.

Binnen deze leefgroep wordt veel aandacht besteed aan basisveiligheid en -geborgenheid. Het is essentieel dat een kind zich veilig, geaccepteerd en tevreden voelt. Pas als aan deze behoeften wordt voldaan, kan een kind overgaan tot vertrouwen en hechting in relatie met anderen. Kinderen leren de basisemoties (blij, bang, boos, bedroefd) en worden gestimuleerd om zich te uiten. Met vallen en opstaan leren ze zichzelf beter kennen en op een sociaal aanvaardbare manier uiting geven aan hun emoties.

Aan de hand van een voorspelbaar en vast dagritme leren ze, stap voor stap, zelfstandiger te functioneren: kledij aan- en uitdoen, tanden poetsen, helpen bij afruimen, speelgoed wegbergen, boekentas klaarmaken,...  

De kinderen krijgen een intense begeleiding bij verzorging en spel door hun vertrouwde opvoeder.

 

't Kasteeltje op Facebook

© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision