• Slide 1
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 4
 • Slider 5

Welkom!

Het internaat 't Kasteeltje is gelegen op een ruim domein in het groen, te Hofstade bij Aalst.

    “De geest van een kind is geen vat om te vullen, maar een vuur om aan te wakkeren”

     (Confucius)

 

Waarom kiezen voor een internaat?

Op het internaat wordt geleerd, geleefd, samengewerkt, gevierd, samen verdriet gedeeld, ruzie gemaakt en vrede gesloten, zoals in het echte leven. Soms zijn er omstandigheden waarbij de keuze voor een internaat een kind de nodige stabiliteit en ontwikkelingskansen kan bieden:

 • ouders hebben, door hun werk (ploegwerk, nachtdiensten, tweeverdieners,...), moeilijkheden om hun kind tijdens de weekdagen op te vangen;
 • een kind vraagt omwille van een beperking, gedrag, ... een bijzondere opvoedkundige begeleiding die ouders thuis -om welke reden dan ook- niet kunnen bieden;
 • ouders hebben door een thuisprobleem, een relatieprobleem, een fysiek of psychisch probleem, onvoldoende draagkracht en energie om een kind of puber tijdens de week thuis op te voeden.

Samen met de school, kan dus ook het internaat een partner zijn in de opvoeding van de jongere.

 

Wat vinden we belangrijk?

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zichzelf en hun mogelijkheden kunnen ontdekken. Naast het werken op de domeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, zelfredzaamheid en vrije tijd, werken we met de internen ook aan het domein studie. Dit, in het bijzonder voor jongeren die school lopen binnen het type basisaanbod en type 9. Met andere woorden, naast een aangenaam verblijf op internaat, is het ook het investeren in de studie van de internen van essentieel belang in onze werking.

 

Wie kan bij ons terecht?

Wij bieden verblijf en begeleiding aan kinderen en jongeren met een omschreven zorgvraag. Leerlingen buitengewoon onderwijs, leerlingen die reeds in hun onderwijsloopbaan in het buitengewoon onderwijs hebben verbleven en/of broers of zusjes krijgen voorrang.

Leerlingen van volgende scholen kunnen ingeschreven worden in het internaat:  

Scholen buitengewoon onderwijs:

 • GO! BSBO De Horizon (Aalst)  
 • GO! BSBO De Brug (Aalst en Erpe-Mere)
 • GO! IBSO De Horizon OV1-OV2-OV3 (Aalst) 
 • GO! IBSO De Horizon - Passtel OV4 Type 9 (vestigingsplaatsen in Aalst en Ninove)
Indien er plaatsen ter beschikking zijn, worden ook leerlingen van het gewoon onderwijs opgenomen. Het internaat is toegankelijk voor leerlingen van de scholen van Scholengroep Dender.

 

Het internaat is open van maandag tot vrijdag en dit tijdens de schooldagen.

 

Meer info?

Contacteer vrijblijvend Barbara Gerard (internaatbeheerder) of Hannah Kint (maatschappelijk werker).

 

 

Heimwee? Mja, de eerste weken wel een beetje, maar dat gaat snel weg. We zijn als het ware een grote familie, we leren respect te hebben voor ieders mening en privacy ... het voelt allemaal vertrouwd aan ...

Welkom

 

't Kasteeltje op Facebook

Nieuws

Benieuwd naar onze werking?

Door transparant te informeren, willen we de drempel naar ons internaat verlagen. Benieuwd naar onze manier van werken? Neem de tijd om doorheen de site te snuisteren…

We hopen alvast dat het een beeld geeft van het engagement waarmee ons internaatteam – elke dag opnieuw- klaarstaat om onze internen de meest optimale begeleiding te bieden.

 

 
© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision