• Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slider 5

Welkom!

Ons internaat "'t Kasteeltje" is gelegen op een ruim domein in het groen, te Hofstade bij Aalst.

    “Samen is beter”

                   (Simon Sinek)

 

Waarom kiezen voor een internaat?

Op het internaat wordt geleerd, geleefd, samengewerkt, gevierd, samen verdriet gedeeld, ruzie gemaakt en vrede gesloten, zoals in het echte leven. Soms zijn er omstandigheden waarbij de keuze voor een internaat een kind de nodige stabiliteit en ontwikkelingskansen kan bieden:

 • ouders hebben, door hun werk (ploegwerk, nachtdiensten, tweeverdieners,...), moeilijkheden om hun kind tijdens de weekdagen op te vangen;
 • een kind vraagt omwille van een beperking, gedrag, ... een bijzondere opvoedkundige begeleiding die ouders thuis -om welke reden dan ook- niet kunnen bieden;
 • ouders hebben door een thuisprobleem, een relatieprobleem, een fysiek of psychisch probleem, onvoldoende draagkracht en energie om een kind of puber tijdens de week thuis op te voeden.

Samen met de school, kan dus ook het internaat een partner zijn in de opvoeding van de jongere.

 

Wat vinden we belangrijk?

Samen met onze internen, ouders en partners in onderwijs en welzijn bieden wij de kinderen en jongeren optimale mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen. De kinderen en jongeren krijgen in het internaat de nodige stabiliteit, geborgenheid én uitdaging om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en veerkrachtige persoonlijkheden die hun plaats vinden in de samenleving.  

Wij baseren ons hiervoor op het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!).   

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zichzelf en hun mogelijkheden kunnen ontdekken. Naast het werken op de domeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, zelfredzaamheid en vrije tijd, werken we met de internen ook aan het domein studie. Dit, in het bijzonder voor jongeren die school lopen binnen het type basisaanbod en type 9. Met andere woorden, naast een aangenaam verblijf op internaat, is het ook het investeren in de studie van de internen van essentieel belang in onze werking.

 

Wie kan bij ons terecht?

Wij bieden verblijf en begeleiding aan schoolgaande kinderen en jongeren met een diagnose van zwakbegaafdheid, een lichte of een matige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een andere ontwikkelingsstoornis, zoals een autismespectrumstoornis, een aandachtdeficiëntie en hyperactiviteit stoornis (ADHD), een specifieke leerstoornis en/of een (licht) motorische stoornis. 

We richten ons bovendien tot kinderen en jongeren met (rand)normale begaafdheid (IQ >85) in combinatie met een autismespectrumstoornis bij ons verblijven.

Wij bieden verblijf en begeleiding aan leerlingen vnl. uit volgende scholen:  

 • GO! BSBO De Horizon (Aalst)  
 • GO! BSBO De Brug (Aalst en Erpe-Mere)
 • GO! IBSO De Horizon OV1-OV2-OV3 (Aalst) 
 • GO! IBSO De Horizon - Passtel OV4 Type 9 (vestigingsplaatsen in Aalst en Ninove)
Indien er plaatsen ter beschikking zijn, worden ook leerlingen uit andere scholen opgenomen.

 

Vanaf september 2023 zal 't Kasteeltje open zijn van maandag tot vrijdag en tijdens schoolvrije dagen. Verblijf en opvang tijdens schoolvakanties zullen vanaf 2024 geleidelijk aan worden georganiseerd. 
Voor de exacte openingsdagen: zie Jaarplanning.

 

Meer info?

Contacteer vrijblijvend Lotte Vernaillen (zorgtrajectbegeleider) of Korien Lievens (orthopedagoog).

 

 

Heimwee? Mja, de eerste weken wel een beetje, maar dat gaat snel weg. We zijn als het ware een grote familie, we leren respect te hebben voor ieders mening en privacy ... het voelt allemaal vertrouwd aan ...

Welkom

 

't Kasteeltje op Facebook

Nieuws

Benieuwd naar onze werking?

Open Poort op vrijdag 28 april van 14u-18u. 

Door transparant te informeren, willen we de drempel naar ons internaat verlagen. Benieuwd naar onze manier van werken? Neem de tijd om doorheen de site te snuisteren…

We hopen alvast dat het een beeld geeft van het engagement waarmee ons internaatteam – elke dag opnieuw- klaarstaat om onze internen de meest optimale begeleiding te bieden.

 

 
© 2020 Internaat 't Kasteeltje - Zijpstraat 36 - 9308 Hofstade - Design by Creativision